Cultuursmakers

Evergem Digi

2024 Het bestuur van Cultuursmakers Evergem Digi

Ons bestuur op 9 januari 2024

OVU nr.: 052         Breedbeeld nr.: 5025

Zetel van de club:

Cultuursmakers Evergem Digi p/a : Eindeken  39 , 9940 Evergem

Bankrek.   IBAN : Belfius BE24 0688 9963 7338       BIC: GKCCBEBB

Voorzitter:

Jeanine DEVOS                                        

Bollewerkstr. 119, 9031 Drongen                                 

Tel. 09 227 19 22                                                         

Mail: rik-jeanine@skynet.be                                         

Secretaris:                                                                  Penningmeester:

Raphaël COCQUYT                                                    Henri EGGERMONT

Bouwmeestersstr. 32, 9040 St.-Amandsberg              Bollewerkstr. 119, 9031 Drongen

Tel. +32(0)475 91 86 99                                              Tel. 09 227 19 22

Mail: rcocquyt@skynet.be                                          Mail: rik-jeanine@skynet.be

Bestuurslid / commissaris:                                       Bestuurslid / commissaris:

Koenraad Andries                                                     Paul De Schepper

Droogte 78 , 9940 Evergem                                        Eindeken  39 , 9940 Evergem

Tel. 09 357 78 59                                                         Tel. 09 253 54 87

Mail: fotografie.andries@gmail.com                          Mail: pol.deschepper@scarlet.be

Afgevaardigde Cultuurraad Evergem

Hubert degrande

Schoonstraat 84, 9940 Evergem

Tel. 09 253.89.05    

Mail: degrande.hubert@telenet.be

<
>
x