Cultuursmakers

Evergem Digi

Het bestuur van Cultuursmakers Evergem Digi

Het bestuur van Cultuursmakers Evergem Digi, vanaf 4 februari 2022. 

Afgekort Evergem Digi.

Aangesloten bij de OVU onder nummer 052.  De club is ook bij BreedBeeld aangesloten.

Zetel van de club:  Cultuursmakers Evergem Dia p/a : Eindeken  39 , 9940 Evergem

 

Bankrek.   IBAN : Belfius BE24 0688 9963 7338       BIC: GKCCBEBB

Evergem Digi p/a :  Bollewerkstr. 119, 9031 Drongen

 

Voorzitter: Jeanine DEVOS                                       

Bollewerkstr. 119, 9031 Drongen                                

Tel. 09 227 19 22                                                      

Mail: rik-jeanine@skynet.be                                       

 

Secretaris:                                                              Penningmeester:

Raphaël COCQUYT                                                     Henri EGGERMONT

Bouwmeestersstr. 32, 9040 St.-Amandsberg               Bollewerkstr. 119, 9031 Drongen

Tel. +32(0)475 91 86 99                                           Tel. 09 227 19 22

Mail: rcocquyt@skynet.be                                          Mail: rik-jeanine@skynet.be

 

Bestuurslid / commissaris:                                     Bestuurslid / commissaris:

Koenraad Andries                                                      Paul De Schepper

Droogte 78 , 9940 Evergem                                       Eindeken  39 , 9940 Evergem

Tel. 09 357 78 59                                                     Tel. 09 253 54 87

Mail: fotografie.andries@gmail.com                                     Mail: pol.deschepper@scarlet.be

<
>
x