Cultuursmakers

Ninove

100 jaar samen cultuur beleven

We schrijven 1922 … 

-        Europa bekomt van de grote oorlog. De Belgische economie kruipt moeizaam uit een diep dal. Midden 1922 gaan de lonen eindelijk weer sneller stijgen dan de prijzen en wordt de vooroorlogse koopkracht bereikt.

-        De invoering van het algemeen enkelvoudig stemrecht zorgt ervoor dat de Vlamingen ruim vertegenwoordigd zijn in de Belgische politiek en er aan taalwetgeving gedacht kan worden.

-        De vernederlandsing van het onderwijs in Vlaanderen wordt ingezet.  

-        De eerste vrouwelijke studenten worden toegelaten aan de universiteit in Leuven.  

-        Auto’s worden steeds meer zichtbaar in het straatbeeld.  

-        Vlaanderen krijgt haar eerste bioscopen, het is de tijd van Paul van Ostaijen en Willem Elsschot, van Huib Hoste en Victor Horta, van Henry van de Velde en Constant Permeke.

In deze context ziet VTB, de Vlaamse Toeristenbond, op 29 januari 1922 het levenslicht. Het doel van de vereniging was om het toerisme bij de Vlamingen te bevorderen, het reizen in het Vlaamse land te promoten en de algemene culturele belangen van het Vlaamse volk te behartigen. En daar was in de naoorlogse jaren een duidelijke nood aan. De vereniging maakte dan ook een vliegende start. Begin 1924 telden we al 10.000 leden en 58 afdelingen. Van in het begin waren lokale ‘vertegenwoordigers’ en afdelingen van groot belang voor de uitbouw van de vereniging. In het najaar van 1924 werd ook de Vlaamse Automobielbond, later gewijzigd in Vlaamse Automobilistenbond (VAB), opgericht. VTB-VAB was geboren.

VTB-tijdschriften en boeken als referentie 

Het tijdschrift ‘De toerist’ zorgde er van meet af aan voor dat het culturele en toeristische erfgoed van Vlaanderen en onze buurlanden in de kijker werd gezet. Eén van de bekendste publicaties sinds 1957 is de Gids voor Vlaanderen, de enige toeristische gids die zelf een monument werd als meest volledige referentiegids voor het culturele erfgoed in Vlaanderen. Daarnaast werden overal in Vlaanderen kleine monumenten, gedenkplaten en rustbanken geplaatst, als eerbetoon aan bekende Vlamingen. Ook heel wat wandel- en fietsroutes werden aangelegd.

Vele dochterorganisaties 

VTB stond ook aan de wieg van verschillende andere bloeiende organisaties zoals de Vlaamse Vereniging voor Watertoerisme (1931), het Verbond voor Heemkunde (1941), de Vlaamse Kampeertoeristen (1948), de Simon Stevinstichting (1965), de Vlaamse Speleologenvereniging (1971), de Vlaamse Wandelaarsbond (1971) en het Reis- en opleidingscentrum ROC (1987).

Groepsreizen worden een begrip! 

Al in 1930 startte VTB-VAB met een afdeling privéreizen. Arbeiders en burgers uit de middenklasse konden dankzij VTB-VAB deelnemen aan groepsreizen of op eigen houtje op reis gaan. De reisafdeling kende vooral in de jaren zestig een sterke groei. De VTB-groepsreizen met Vlaamse begeleiding werden een begrip.

Herstructureringen 

In de jaren tachtig onderging de organisatie een ingrijpende herstructurering: de commerciële activiteiten van VTB-VAB werden in een vennootschap ondergebracht. VAB nv ging als mobiliteitsorganisatie sindsdien een eigen weg. Op het einde van de twintigste eeuw werd ook VTB-reizen verkocht aan de groep TUI. Sociaal-culturele vereniging Vanaf de jaren negentig spitste VTB-VAB vzw zich exclusief toe op haar werking als sociaal-culturele vereniging. In 2008 kreeg de vereniging de naam Cultuursmakers. Vandaag zijn we een erkende sociaal-culturele vereniging in Vlaanderen, met 145 vrijwilligersgroepen verspreid over Vlaanderen en Brussel.

En de toekomst? 

Op 29 januari 2022 zijn we klaar om samen een nieuwe stap in onze geschiedenis te zetten en te bouwen aan onze toekomst! Onze vereniging zal als Cultuursmakers door het leven gaan. Klaar om met nog meer enthousiasme mensen en cultuur met elkaar te verbinden. 29 januari is ook de start van het feestjaar. Een heel jaar lang staan allerlei activiteiten en initiatieven op het programma om ons honderdjarig bestaan te vieren.

<
>
x