Cultuursmakers

Beveren

AVG of GDPR

AVG = Algemene Verordening Gegevensbescherming

Beste cultuurliefhebber,

Misschien heb je er al van gehoord, de GDPR (General Data Protection Regulation) of Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit is een Europese richtlijn om burgers te beschermen rond het gebruik van persoonsgegevens.

Sinds 25 mei 2018 is deze richtlijn in voege gegaan en diende ook Cultuursmakers vzw hieraan te voldoen.

Ook als Cultuursmakers Beveren stellen we ons in orde met deze richtlijn.
Hoe we als afdeling met persoonsgegevens omgaan kan je lezen in deze Privacyverklaring Beveren

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. We houden ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Namens het team van Cultuursmakers Beveren

<
>
x