Cultuursmakers

Deurne/Berchem

Voordracht: de geschiedenis van het Zionisme en het ontstaan van de staat Israël

uitgestelde voordracht i.s.m. de bibliotheek van Deurne

Datum: 18/11/2021
Uur van samenkomst: 14:15
Deuren open: 13.30u
Plaats: Bibliotheek Couwelaar,
Adres: Te Couwelaarlei 120, 2100 Deurne
Prijs leden: 5 euro
Prijs niet-leden: 5 euro
Thema: Geschiedenis en erfgoed
Type: Reportage of lezing

Het zionisme ontstond in de 19de eeuw als een beweging die ijverde voor de ‘terugkeer van het joodse volk naar het historisch thuisland’. Dit verlangen naar Jeruzalem (Sion) en naar het Beloofde Land was steeds levendig gehouden: diep religieuze joden droomden van een heilig bestaan op Bijbelse plaatsen. Voor veel joden leek een terugkeer naar het land van herkomst de goedmaking voor eeuwen van onderdrukking en de oplossing voor het gevaar van assimilatie in een moderne maatschappij.

Het politieke zionisme groeide in de 20ste eeuw op een vruchtbare bodem van vele individuele frustraties: joden hadden weliswaar dezelfde rechten als andere staatsburgers gekregen maar hun niveau van integratie bleek nooit genoeg te zijn en sociale uitsluiting bleef een dagelijkse realiteit. Bijgevolg eisten ze het recht op zelfbeschikking in een eigen nationale staat, liefst het gebied waar ze historisch recht op hadden. Het werd meteen voorgesteld als de gerechtvaardigde terugkeer van een volk zonder land naar een land zonder volk.

De eenzijdige afkondiging van de staat Israël in 1948 en de verdediging van de onafhankelijkheid is met oorlog en geweld verlopen. Vanaf het begin voorzagen de meeste zionisten de onvermijdelijkheid van conflicten met de Palestijnse bevolking en vijandschap met de Arabische buurlanden.

Sindsdien is het bestaan van Israël de aanzet en de oorzaak gebleven voor politieke spanningen waarbij zowel zinloos als onevenredig geweld een constante kenmerk is gebleven.

Voordrachtgever: Ria Malisse - kenner

<
>
x