Cultuursmakers

Duffel

Beste Cultuurliefhebbers, Cultuursmakers Duffel heet jullie van harte welkom op onze website:

Op 29 januari 2022 werd onze vereniging 100 jaar en kreeg ze een nieuwe naam... zie nieuws voor meer info over onze naamsverandering.

*******************************************************

We voorzien ook tal van feestelijke gebeurtenissen. Hou vooral onze activiteiten bladzijde in het oog.

Zijn jullie benieuwd hoe die 100 jaren verlopen zijn dan vinden jullie hier onze geschiedenis

In aanloop van de expo die opengaat op 22 juni 2022 en de publicatie van een boek ,
heeft het ADVN nu al een aparte website over 100 jaar archief opgezet.
Met deze website willen ze het onderzoek dat naar aanleiding
van het eeuwfeest wordt gevoerd, delen met een breed publiek. Het is een ‘in de
steigers’-blik en wil daarmee een dialoog openen met geïnteresseerden over het
gevoerde onderzoek. De website is nog in volle ontwikkeling, neem zeker regelmatig
een kijkje: https://vtb100.be/                 

    

Nieuws

<
>
x