Cultuursmakers

Hasselt

ONZE ORGANISATIE

Cultuursmakers

is een vereniging waarin groepen
vrijwilligers in Vlaanderen en Brussel
kwaliteitsvolle en gevarieerde culturele activiteiten
organiseren.
We laten mensen samen cultuur
ontdekken, actief beleven en ervan genieten.
We zijn ervan overtuigd dat cultuurbeleving bijdraagt
tot persoonlijke ontplooiing. Door cultuur voor
iedereen toegankelijk te maken en in groep te
ervaren, bevorderen we ontmoeting, vriendschap,
solidariteit en engagement en versterken we de
sociale cohesie. We doen dit in een open,
pluralistische en respectvolle sfeer!

Iedereen is van harte welkom op onze activiteiten!

<
>
x