Cultuursmakers

Sint-Katelijne-Waver

Privacy

Privacy, AVG en GDPR

De nieuwe Europese regelgeving verplicht ons onderstaande informatie aan u door te geven. 
Enkel indien u nog vragen hebt of een bezwaar wil maken over het bewaren van uw persoonlijke gegevens bij onze afdeling vragen wij u om contact met ons op te nemen.

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) (Engels: General Data Protection Regulation (GDPR)) is een Europese verordening (dus met rechtstreekse werking) die de regels voor de verwerking van persoonsgegevens door particuliere bedrijven en overheidsinstanties in de hele Europese Unie standaardiseert. 

Cultuursmakers Sint-Katelijne-Waver wil heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. We houden ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.   

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

− uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
− de verwerking van uw persoonsgegevens beperken we tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 
− vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens; 
− passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 
− geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 
− op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.   

Indien u vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de onderstaande contactgegevens:

<
>
x