Cultuursmakers

Zottegem

Bestuur

Bestuursleden Cultuursmakers Zottegem

 

Karine Mons : voorzitter

                          karine.mons@richtpuntzottegem.be

                         0475/91 78 17

Koen Cantaert : ondervoorzitter

                            koen.cantaert@telenet.be

                            0497/91 68 12

Carine De Cubber : schatbewaarder

                          carine.decubber@hotmail.com

Pol Rutten : secretaris

                           pol.rutten@telenet.be

                           0497/43 45 71

Jacques Podevijn : bestuurslid

                            jacques.podevijn@telenet.be

                            0475/46 19 94

José Anno : bestuurslid

                           marie-jose.anno@telenet.be

                           0468/23 71 73

Josie Mornie : bestuurslid

                           josiemornie@yahoo.com

                           0474/42 24 02

                              

Filip Cantaert : bestuurslid

                         filip.cantaert@veolia.com

                         0499/99 15 58

 

 

<
>
x