Cultuursmakers

Evergem

 

 

Naast Cultuursmakers Evergem zijn er ook Cultuursmakersthemagroepen actief in Evergem. Bezoek zeker eens de webpagina's van de themagroepen (click op uw keuze):

Cultuursmakers Koninklijke Fotoclub Evergem

Cultuursmakers Digiclub Evergem

Cultuursmakers Filatelieclub

Cultuursmakers The Heavy Brigade Wargaming

Cultuursmakers Kant en Klaar kantklossen

 

80 JAAR CULTUURSMAKERS EVERGEM in 2022!

 

Van VTB tot Cultuursmakers in Evergem, een bijzonder verhaal.

Terwijl VTB nationaal al in 1922 werd opgericht, werden in Evergem al in de periode tussen de beide wereldoorlogen enkele pogingen gedaan om te Evergem naast reeds andere bloeiende organisaties ook een VTB afdeling op te richten.

Reeds voor de Tweede Wereldoorlog namen enkele Vlaamse intellectuelen contact op met de bedoeling een vereniging te stichten waar Vlamingen in hun eigen taal zouden worden ingelicht over toerisme en zich zouden thuis voelen, daar er toen enkel een Brusselse club was met een franskiljonse leiding, een franstalig tijdschrift, maar dan zonder culturele werking

De oorlog werd een beletsel en het duurde tot 1942 vooraleer men van wal kon steken. VTB werd in het Vlaanderen van toen zeer gunstig onthaald en kende spoedig honderden leden.

Hier te Evergem waren er individuele leden, maar tot een samenbundeling in een afdeling slaagde met niet. Een zekere Mr. Van de Walle uit Sleidinge deed een poging in 1936, maar zijn initiatief had geen succes.

 In volle oorlogstijd, gedurende de bezetting, was er nood aan voeding en verwarming, kledij en voor jonge mensen gezonde ontspanning, daarom richtten enkele jonge mensen een V.T.B. afdeling op. 

Op 18  januari 1942 was het zover en werd in het Hof van Vlaanderen bij Arsene Verstraete, Dorpsplein,  V.T.B. Evergem opgericht onder leiding van Andries De Schepper en Bavo De Vlieger.

De voornaamste bedoeling was de Evergemse jeugd samen te brengen en hen zo culturele en algemene ontspanning te geven. Een zanggroep en een heemkundige kring werden opgericht. Heel snel werden honderd leden aangesloten en er ontstond een drukke werking met uitstappen naar toneel en opera te Gent, wandelingen, fietstochten en gezellige ledenfeestjes.

Na de Tweede Wereldoorlog werd de afdeling erg actief met voordrachten, uitstappen, wandelingen, toneel -en cabaret, verkeersavonden en vele andere initiatieven zoals een foto-dia-filmclub, filatelie en danslessen. Tevens een V.A.B. autorijschool geleid door onderwijzer Marcel Callant.

Door een fotowedstrijd kreeg VTB Evergem zijn eerste afdeling: de foto-dia-filmclub.

Onder impuls van Dries De Schepper en later medevertegenwoordiger Christiane De Groote groeide het aantal vrijwillige medewerkers die zich belangeloos inzetten voor VTB Evergem.

 Dries De Schepper en Bavo De Vlieger

 De oprichters: Dries De Schepper en Bavo De Vlieger

VTB telt in 1942 al snel een honderdtal leden

V.T.B. Evergem in 1942

Gedurende deze periode werd het patrimonium van de gemeente verrijkt met bomenplantingen in de Reibroekstraat en Bezoekstraat, het Christoffelputje aan de Christoffelkerk in Evergem, de gedenkplaat aan de molen te Wippelgem, de Renaat de Rudder rustbank en gedenksteen voor 95 Evergemse jongens die op Doornzeledries in bevolen dienst voor Napoleon waren gestorven. De Pastoor Sanderusplaat te Sleidinge, en de wandelpaden: Everpad, Sanderuspad, het pad voor boerenkrijger J.B. Van Lent, en het fietspad genoemd naar Leo Steel. Twee rustbanken werden geplaatst langs het Sanderuspad, giften voor de klokken van de Christoffelkerk en voor de troon van Maria en een altaarstuk voor het tabernakel

In 1971 werd het  V.T.B-cultuurhuis in de Hekstraat te Evergem in dienst genomen.

In 1986 nam de stichter-vertegenwoordiger, Dries De Schepper, afscheid van de afdeling. 

In 1982 werd met Christiane De Groote alle medewerkers en leden in een viering van 40 jaar in aanwezigheid van ere-voorzitter Jozef Van Overstraeten en voorzitter R. Orlent in de bloemetjes gezet. Christiane was het ‘duiveltje doe het al’, werkzaam als secretaresse voor de afdeling en zelfs een periode medevertegenwoordigster. Werkte mee aan de redactie van Camera Obscura, het Everpostje en het contactblad met de leden ‘Het Ever-toeristje’. Tevens was zij archivaris van veel beeldmateriaal in fotoboeken en dia’s, welke zij liet digitaliseren waardoor we als vereniging een prachtig naslagwerk hebben welke wij nog dit jaar zullen projecteren samen met enkele filmpjes.

Vanaf 1986 werkte de afdeling verder onder het voorzitterschap van Arnold De Moor en zijn bestuur.

De vereniging kende een bloeiende periode met de afdelingen filatelie, fotoclub, film-video-club, diaclub, sterrenclub Io, Evergems Kwisverbond, kantklosclub, speleologie en ATARI-computerclub.

Er werd ook aandacht besteed aan tentoonstellingen, projecties, bloemschikken, kookcursussen, wijndegustaties, danscursussen, yoga, ikebana en gedurende enkele jaren Engelse club.

Na een lange en succesvolle bestuursperiode werd Arnold De Moor opgevolgd door het tweemanschap Marc Baetslé als voorzitter van de plaatselijke afdeling en Frans Saccasyn als voorzitter van de vzw.

In 2006 werd de vereniging administratief opgesplitst in vzw Evergemse Vriendenkring en VTB Evergem, later vtbKultuur Evergem. Een nieuw bestuur met Paul  De Schepper, Luc Criel, Patrick Audenaert (voorzitter vzw), Arlette Janssens, Koen Andries en Peter De Troch (voorzitter afdeling) ging aan de slag. Het bestuur voor de vzw Evergemse Vriendenkring was samengesteld met vertegenwoordigers en vrijwilligers van alle afdelingen.

Toen het lokaal in 2016 de Hekstraat door de eigenaar te koop werd gesteld, werd de vzw Evergemse Vriendenkring ontbonden, en gingen alle afdelingen onder eigen vtbKultuur vlag hun eigen activiteiten uitbouwen in verschillende zalen en lokalen in Groot-Evergem.

Op 29 januari 2022 werd vtbKultuur omgedoopt in Cultuursmakers, en werd de nieuwe naam Cultuursmakers Evergem geboren.

In 2022 gaan de volgende themagroepen van Cultuursmakers in Groot-Evergem door: Fotoclub, Diaclub, Filmclub, Kantclub, Filatelieclub en Heavy Brigade, naast de afdeling Cultuursmakers Evergem.

Bestuur Cultuursmakers Evergem

18 april 2022

Koen Andries, Luc Criel, Paul De Schepper, Peter De Troch

 

Nieuws

<
>
x