Cultuursmakers

Lier

Beste cultuurliefhebber,

 

Welkom op de website van Cultuursmakers Lier. Samen met het bestuur en alle vrijwilligers van onze afdeling organiseren we tal van culturele uitstappen en initiatieven. Duik in onze website en maak kennis met onze afdeling en met de activiteiten die  op stapel staan.

In 2024 staat de werking van Cultuursmakers vzw in het teken van KLEUR: Kleur in de kunst, kleur in de natuur, kleur bij podiumactiviteiten.  

Onze eigen Lierse programmatie is gevarieerd en voor een breed publiek toegankelijk. 

Graag tot op één van onze activiteiten!

Nieuwe afspraken voor inschrijving van activiteiten vanaf 2024

Bij de prijsbepaling van een activiteit houden wij rekening met de prijzen van toegang, gidsen en maximum toegelaten deelnemers.

Als er veel afmeldingen zijn op het laatste ogenblik, wat  najaar 2023 gebeurd is en deelnemers het normaal vinden dat hun deelname wordt terugbetaald, moeten gidsen toch hetzelfde bedrag betaald worden, kunnen gereserveerde maaltijden niet verbruikt worden en moet onze afdeling zelf bijbetalen, wat niet de bedoeling is. Mensen die heel graag hadden deelgenomen maar niet meer konden inschrijven wegens volzet, blijven zo teleurgesteld achter.

Daarom volgen wij vanaf 2024 dezelfde procedure als andere afdelingen.

·       Schrijf steeds online in via de afdelingswebsite, knop “online inschrijven” bij de gekozen activiteit.

·       Is de knop "online inschrijven" verdwenen, dan is de activiteit VOLZET. Je mag je wel via mail op een wachtlijst laten plaatsen.

·       Betaal het verschuldigde bedrag binnen de 3 dagen op onze rekening, anders vervalt je reservatie.

·      Schrijf het juiste bedrag over op rekening van Cultuursmakers Lier BE44 9730 9813 6045  met vermelding van dezelfde naam als bij je inschrijving, de activiteit waarvoor je inschrijft, alsook je lidnummer of vermeld niet-lid in het andere geval.

  • Voor elke activiteit schrijf je je apart in.
  • Voor elke activiteit betaal je apart.
  • Je bent pas effectief ingeschreven ná betaling

·       Wat als je toch niet kunt komen?

Er is geen terugbetaling meer, maar je mag zelf een vervanger zoeken die in jouw plaats kan meegaan. Vergeet niet de naam van je vervanger(s) en hun gegevens op te geven. Zij kunnen dan zonder problemen deelnemen.

Als het een snel bezette activiteit is, en je hebt geen eigen vervangers, mag je  via ons mailadres informeren of er mensen op de wachtlijst staan. Zij kunnen dan jouw plaats overnemen. 

Werkt de telknop niet meer en is de activiteit volzet, kan je ons een mailtje met je gegevens (ook gsm nr!) sturen, om op de wachtlijst te staan. Als er plaatsen vrijkomen verwittigen wij volgens volgorde op de wachtlijst, de geïnteresseerde kandidaten. Pas na antwoord van ons, dat je op de wachtlijst staat, kan je betalen. Je betaling wordt teruggestort als je toch niet meekunt.  

Door deze nieuwe procedure hopen wij op een vlotte deelname voor iedereen en geen teleurgestelde mensen die niet kunnen deelnemen ondanks afmeldingen.

              

<
>
x