Word de inspirerende voorzitter van Cultuursmakers! 

Als voorzitter van Cultuursmakers vzw heb je de unieke kans om een impact te hebben binnen onze dynamische organisatie.
Het mandaat duurt vier jaar en kan verlengd worden, waarbij wij geloven dat een engagement van twee termijnen ideaal is voor een perfecte balans tussen vernieuwing en continuïteit. 
De statuten bepalen dat de maximumleeftijd voor bestuurders en leden van de Algemene Vergadering 70 jaar is. Momenteel ligt de gemiddelde leeftijd van onze vrijwilligers rond de 62 jaar. 
We zoeken een voorzitter die onafhankelijk is van lokale of thematische Cultuursmakers-groepen en geen politieke activiteiten ontplooit. 

Taak en tijdsinvestering: 

 • Als voorzitter sta je volledig achter de missie en visie van Cultuursmakers en speel je een cruciale rol in het versterken van onze externe uitstraling. 
 • Je bent een verbindende kracht binnen de vereniging en zorgt voor een zichtbare en aanspreekbare aanwezigheid tijdens grotere nationale of provinciale initiatieven. 
 • Samen met het bestuur bepaal je de toekomst van de vereniging, waarbij je een voortrekkersrol speelt in het uitrollen van het beleidsplan. 
 • Je kunt rekenen op een sterk georganiseerde vereniging met 8 VTE en een bestuur van 8 personen, die samen bijna 1000 vrijwilligers en 130 groepen inspireren. 
 • Als verbindingsfiguur tussen de directeur en het bestuur vorm je samen met de ondervoorzitter, penningmeester en directeur het coördinatieteam dat regelmatig samenkomt. 
 • Je bereidt samen met het coördinatieteam de vergaderingen van het bestuur en de Algemene Vergadering voor en zit deze voor. 
 • Je bent een inspirator en motivator voor de beleidsorganen. 

Kerncompetenties

 • Je hebt een helikoptervisie en kunt onze sociaal-culturele missie in een bredere maatschappelijke context plaatsen. 
 • Je beschikt over uitstekende communicatieve en PR-vaardigheden, bent een netwerkexpert en ambassadeur voor de vereniging. 
 • Je hebt een hart voor hedendaags sociaal-cultureel werk, bent nauw betrokken bij het verenigingsleven en hebt oog voor vrijwillig engagement. Vrijwilligers uit lokale of thematische groepen participeren op basis van competentie en interesse op zowel bestuurlijke als operationele niveaus binnen Cultuursmakers. De voorzitter inspireert en coördineert samen met de directeur deze inzet. 
 • Je bent een inspirerende en vlotte spreker, toegankelijk en bereikbaar voor vrijwilligers. 
 • Je beschikt over een groot inlevingsvermogen en empathie, en hebt de juiste uitstraling en authenticiteit. 
 • Zakelijk inzicht is een pluspunt. 

Andere kenmerken: 

 • Onze vereniging staat voor grote uitdagingen zoals beschreven in het beleidsplan 2021-2025. Ervaringen in thema's als diversiteit, toekomstgerichte werking en nieuwe bronnen van inkomsten zijn een pluspunt. Dit jaar wordt het volgende beleidsplan voorbereid. 
 • Je hebt een uitgebreid netwerk en bent bereid dit in te zetten voor de vereniging. 

Waarom Cultuursmakers?

Cultuursmakers biedt jou de kans om een verschil te maken in een bloeiende sociaal-culturele omgeving. Je leidt een toegewijd bestuursorgaan en draagt bij aan een toekomst waarin cultuur en gemeenschap hand in hand gaan. Sluit je aan bij ons en bouw mee aan een inspirerende en inclusieve samenleving! 
Iets voor jou? Stel je voor 15 augustus 2024 kandidaat via Kris.decock@cultuursmakers.be en maak deel uit van ons verhaal! 

<
>
x