Cultuursmakers

Missie

Mensen en cultuur dichter bij elkaar brengen, daar gaan we voor!

Cultuursmakers is een vereniging waar gedreven vrijwilligers met veel goesting culturele activiteiten op touw zetten. Hieruit halen ze energie en voldoening en kunnen ze zich ontplooien.

Mensen en cultuur dichter bij elkaar brengen, daar doen we het voor! Bij ons kan je samen met anderen cultuur ontdekken, beleven en ervan genieten. Zo groeit er echt contact en verbinding tussen mensen.

Bij Cultuursmakers kijken we met een verruimende blik naar de wereld, met respect en openheid naar iedereen. Op die manier dragen we bij aan een warme samenleving.

In de ‘beleidsperiode 2021-2025’ werken we rond deze 4 krachtlijnen:

1. We staan als vereniging met onze voeten in de maatschappelijke realiteit door rekening te houden met maatschappelijke en culturele tendensen die raakpunten hebben met onze missie. 

 • We  willen ons meer bewust zijn van en omgaan met maatschappelijke en culturele tendensen.
 • Door de aanpak of inhoud van onze activiteiten vertalen we dit ook naar onze deelnemers.
 • We zetten in op de tendensen duurzaamheid, digitalisering en cultuur als beleving en beschouwen ze als rode draden in onze werking.

2. In onze vereniging zijn verschillende vormen van engagement mogelijk en kunnen vrijwilligers zich ontplooien.

 • Er zijn duidelijke verschuivingen in vrijwilligerswerk waar we als vereniging op inspelen: tijdelijk engagement, flexibiliteit …
 • Vrijwilligerswerk staat onder druk, maar we geloven er sterk in dat we met onze missie mensen blijven aantrekken en bewaken de permanente nieuwe instroom.
 • We zetten in op het aantrekken van jonge vijftigers en verlagen hiermee de gemiddelde leeftijd van onze vrijwilligers, maar op een haalbare manier.
 • Uiteraard geven we onze vrijwilligers ook gepaste ondersteuning en waardering om zich te ontplooien in hun engagement voor onze vereniging.

3. Onze groepen zijn meer en meer een weerspiegeling van de lokale samenleving.

 • We leven in een superdiverse maatschappij en willen als vereniging meer dan nu hiervan een weerspiegeling zijn.
 • We ontwikkelen een visie op diversiteit en verbreding van de participatie.
 • We beseffen dat de realiteit in grootsteden anders is dan in centrumsteden en op het platteland. Met die lokale context houden we rekening in onze aanpak.
 • We maken onze groepen bewust van de drempels die een verbreding van de participatie in hun groep in de weg staan en we werken actief aan meer openheid bij onze groepen voor een meer divers publiek.
 • Inzetten op meer diversiteit in onze vereniging is een verhaal van stimuleren, inspireren, motiveren, goede voorbeelden verspreiden, ondersteunen, op maat van onze groepen.

  
4. Voor cultuurliefhebbers is Cultuursmakers een referentie voor het in groep beleven van toegankelijke, kwaliteitsvolle culturele activiteiten. Cultuurprofessionals (h)erkennen Cultuursmakers als potentiële partner. We willen ons de volgende vijf jaar duidelijker profileren en durven tonen waar we voor staan en wat we willen bijdragen aan de samenleving.

 • Via toegankelijke, kwaliteitsvolle culturele activiteiten en een doelgerichte communicatie versterken we het imago van onze groepen. Ook de overkoepelende en nationale activiteiten dragen hiertoe bij.
 • Met de initiatieven die we nemen naar aanleiding van ons 100-jarig bestaan willen we een blijvend effect realiseren.
 • We willen meer dan nu een relevante partner zijn in het sociaal-culturele en culturele landschap.

Boeiende uitdagingen om van 2021 tot 2025 rond te werken.

Van stilzitten dus geen sprake bij Cultuursmakers! Niet in de voorbije 100 jaar (ja, ja, we bestaan al 100 jaar!) en al zeker niet de volgende 100 jaar!

 Dit filmpje, dat gemaakt werd in het begin van deze beleidsperiode toen we nog vtbKultuur heetten, vat het allemaal nog eens mooi samen: 

Zin om samen met ons cultuur te beleven?
www.cultuursmakers.be/activiteiten

Zin om mee te organiseren?
www.cultuursmakers.be/word-vrijwilliger

Meer weten?
info@cultuursmakers.be
tel. 03 224 10 52

<
>
x