Cultuursmakers

Vrijwilliger zijn bij Cultuursmakers, wat betekent dat?

Cultuursmakers is een sociaal-culturele vereniging die bestaat voor en dankzij vrijwilligers. Onze vrijwilligers organiseren in Vlaanderen en Brussel culturele activiteiten. Ze laten mensen samen cultuur ontdekken, actief beleven en ervan genieten. Cultuursmakers is ervan overtuigd dat cultuurbeleving bijdraagt tot persoonlijke ontplooiing en dat het vriendschap en solidariteit bevordert. Heb jij een hart voor cultuur en wil jij door cultuur meewerken aan een warmere maatschappij? Dan ben je bij ons aan het juiste adres!

Zit je nog met een aantal vragen rond vrijwilligerswerk bij Cultuursmakers, dan geven we je hier graag een antwoord op de meest gestelde vragen. 

 1. Waarom zou ik vrijwilliger willen zijn/worden bij Cultuursmakers?
 2. Wat kan ik als vrijwilliger allemaal doen bij Cultuursmakers?
 3. Hoeveel tijd moet ik voorzien als ik bij Cultuursmakers aan de slag wil als vrijwilliger?
 4. Zijn er specifieke momenten dat ik beschikbaar moet zijn voor Cultuursmakers?
 5. Wie mag er vrijwilligerswerk doen? Zijn hier bepaalde voorwaarden?
 6. Moeten vrijwilligers een bepaalde opleiding volgen?
 7. Hoe ondersteunt Cultuursmakers zijn vrijwilligers?
 8. Ben ik verzekerd als vrijwilliger?
 9. Word ik als vrijwilliger vergoed?
 10. Mag ik ook actief zijn bij andere organisaties?
 11. Ik wil graag aan de slag als vrijwilliger bij Cultuursmakers. Wat nu?

1. Waarom zou ik vrijwilliger willen zijn/worden bij Cultuursmakers?

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom jij zin hebt om vrijwilliger te zijn bij Cultuursmakers:

 • Je wil samen met anderen culturele activiteiten organiseren.
 • Je wil het cultureel aanbod in jouw omgeving vernieuwen, opwindend maken of nieuw leven in blazen.
 • Je wil andere mensen leren kennen en ontmoeten.
 • Je wil je kennen en kunnen inzetten buiten je werk of anders dan op je werk.
 • Je wil graag zelf nieuwe dingen leren en doen.
 • Je wil graag meewerken aan een buurt of omgeving waar mensen elkaar een beetje beter leren kennen of anders leren kennen.
 • Je wil graag bijdragen aan een goede sfeer in de buurt en de verbondenheid tussen mensen versterken.


 2. Wat kan ik als vrijwilliger allemaal doen bij Cultuursmakers?

De vraag is misschien beter "Wat wil ik graag doen bij Cultuursmakers?"

Wat elke afdeling ook doet, het is alleen maar mogelijk als vrijwilligers samen werken, toch?

 Dat betekent dat vrijwilligers:

 • Met elkaar overleggen.
 • Ruimte geven aan ieders inbreng.
 • Respect hebben voor elkaars kunnen, kennen en doen.
 • Op elkaar kunnen vertrouwen en bouwen.
 • Open communiceren met elkaar.
 • Deel willen uitmaken van een team.

Een Cultuursmakers-afdeling organiseert culturele activiteiten. Het is belangrijk dat jij doet wat jij graag wil doen. In overleg met je ‘teamgenoten’ worden taken verdeeld. Jullie hebben samen de vrijheid om in te vullen dat er nodig is om activiteiten te organiseren en deelnemers te laten deelnemen.

Misschien wil jij wel:

 • Onderzoekswerk doen om een boeiende activiteit te organiseren?
 • Contacten leggen met organisaties, de te bezoeken locaties, sprekers ...?
 • Afspraken maken om activiteiten te organiseren?
 • De website of facebook-pagina in het oog laten springen?
 • De deelnemersbijdragen en de uitgaven beheren?
 • Een verslag maken van de vergadering?
 • Administratie bijhouden en opvolgen?
 • Netwerken in jouw gemeente?
 • Het lokaal gezellig maken voor een activiteit?
 • De deelnemers voorzien van een drankje?
 • ...

Vergeet niet dat jullie samen beslissen wie wat doet en dat de taken ook in duo’s uitgevoerd kunnen worden. Het is ook perfect mogelijk dat je regelmatig wisselt van taak. Of dat je aan sommige activiteiten meewerkt omdat die jou nu eenmaal beter liggen en andere activiteiten even aan je voorbij laat gaan. 

 3. Hoeveel tijd moet ik voorzien als ik bij Cultuursmakers aan de slag wil als vrijwilliger?

Bij Cultuursmakers bepaal je zelf hoeveel tijd je wil/kan spenderen als vrijwilliger. Je kan ervoor kiezen om mee te werken aan een of meerdere specifieke activiteiten (occasionele vrijwilliger) of om voor langere tijd mee te werken aan de afdelingswerking in jouw regio (‘vaste’ vrijwilliger). De taken zijn verschillend per afdeling, dus je overlegt best even met de Cultuursmakers-vrijwilligers uit de afdeling in jouw buurt over welke mogelijkheden er zijn.

4. Zijn er specifieke momenten dat ik beschikbaar moet zijn voor Cultuursmakers? 

Kies je er voor om occasioneel mee te werken aan bepaalde activiteiten van een Cultuursmakers-afdeling, dan kan je afspreken met de andere vrijwilligers van de afdeling wanneer jij best de handen uit de mouwen steekt. Uiteraard op voorwaarde dat dit ook effectief in je agenda past.

Kies je er voor om vaste vrijwilliger te zijn bij Cultuursmakers, dan is het altijd handig dat je de meeste vergadermomenten of besprekingen van jouw afdeling bijwoont. Maar ook daar is alles natuurlijk afhankelijk van jouw agenda en beschikbaarheid. Als vrijwilligersgroep bepalen jullie zelf wie, wanneer en waar aanwezig dient te zijn.

5. Wie mag er vrijwilligerswerk doen? Zijn hier bepaalde voorwaarden? 

Vanaf het jaar dat je 16 wordt, mag je volgens de vrijwilligerswetgeving vrijwilligerswerk doen. In bepaalde gevallen moet je enkele formaliteiten in orde brengen vooraleer je kan starten:

 • Als je werkloos bent of bruggepensioneerde, dan moet je toelating vragen aan de RVA via formulier C45B. Cultuursmakers heeft een algemene toelating. Je ontvangt van ons een formulier om in te vullen en af te geven aan de RVA.
 • Als je een leefloon krijgt van het OCMW, dan moet je je dossierbeheerder bij het OCMW op de hoogte brengen.
 • Als je een uitkering krijgt van de mutualiteit moet de adviserend geneesheer van je mutualiteit akkoord zijn.

Een aantal mensen mag tot op heden geen vrijwilligerswerk verrichten vb. mensen zonder een geldige verblijfsvergunning en zij die enkel een arbeidskaart hebben.

Op www.vlaanderenvrijwilligt.be kan je meer lezen.

6. Moeten vrijwilligers een bepaalde opleiding volgen? 

Als vrijwilliger hoef je geen opleiding te volgen. Iedereen kan zijn eigen talenten gebruiken. Voor sommige taken is het wel aangewezen om een vorming te volgen of een handleiding te lezen. Dit hangt natuurlijk af van je eigen ervaringen en opleidingen.

Heb je zelf nood aan ondersteuning of een bepaalde opleiding om je taak als vrijwilliger beter te kunnen uitvoeren, dan zijn er bij Cultuursmakers zeker mogelijkheden. Zowel nationaal als provinciaal worden verschillende vormingsinitiatieven op touw gezet om de Cultuursmakers-afdelingen te ondersteunen. Sommige initiatieven zijn vooral bedoeld om informatie mee te geven, andere zijn eerder uitwisselingsmomenten om ervaringen te delen. Daarnaast geeft Cultuursmakers ook vorming rond specifieke thema’s, zoals het onderhoud van je website, een digitale nieuwsbrief versturen, communicatie optimaliseren, vergadertechnieken … 

7. Hoe ondersteunt Cultuursmakers zijn vrijwilligers?

Zowel nationaal als provinciaal worden verschillende vormingsinitiatieven op touw gezet om de Cultuursmakers-vrijwilligers te ondersteunen. Sommige initiatieven zijn vooral bedoeld om informatie mee te geven, andere zijn eerder uitwisselingsmomenten om ervaringen te delen. Daarnaast geeft Cultuursmakers ook vorming rond specifieke thema’s, zoals het onderhoud van je website, een digitale nieuwsbrief versturen, communicatie optimaliseren, vergadertechnieken … 

Voor het organiseren van activiteiten kunnen onze afdelingen gebruik maken van inspiratietools of hulpmiddelen zoals checklist, draaiboek, databank met inspirerende voorbeelden en activiteiten … Afdelingen kunnen ook subsidies krijgen en startende afdelingen krijgen een financieel duwtje in de rug. Ook promotiemateriaal staat ter beschikking.

Cultuursmakers heeft ook personeelsleden in dienst waar je altijd bij terecht kan als je met vragen zit. Voor de meeste vragen kan je bij de educatieve medewerker uit jouw provincie terecht. Heb je specifieke vragen over bijvoorbeeld communicatie-thema’s dan staat onze communicatiespecialist je graag bij. Daarnaast zijn er nog een aantal medewerkers die zorgen voor de expertise rond een bepaald thema. Zij stellen bijvoorbeeld een reizende tentoonstelling samen die afdelingen kunnen lenen, of organiseren (buitenlandse) studiebezoeken ter inspiratie of stellen een heel pakket aan mogelijke sprekers, tentoonstellingsbezoeken e.d. samen. Je staat er zeker niet alleen voor bij Cultuursmakers.

8. Ben ik verzekerd als vrijwilliger? 

Uiteraard! Cultuursmakers vzw heeft voor al haar vrijwilligers een verzekering afgesloten, die de burgerrechtelijke aansprakelijkheid dekt en de lichamelijke schade vergoedt in geval van ongeval. Alle vrijwilligers die georganiseerd vrijwilligerswerk doen voor Cultuursmakers, zowel ‘vaste’ vrijwilligers (vaak bestuursleden) als vrijwilligers die occasioneel eens meewerken zijn verzekerd tijdens het verrichten van het vrijwilligerswerk, maar ook op de weg van en naar de (voorbereiding van) activiteiten.

9. Word ik als vrijwilliger vergoed?  

Nee, Cultuursmakers voorziet geen vergoeding voor de vrijwilligersactiviteiten. Vrijwilligers in een afdeling kunnen wel afspraken maken over welke kosten vergoed worden (vb. verplaatsingen).

10. Mag ik ook actief zijn bij andere organisaties?

Cultuursmakers vraagt geen exclusiviteit aan de vrijwilligers. Je bent vrij om je eigen engagement te bepalen en dat kan ook in combinatie met ander vrijwilligerswerk. Vrijwilliger zijn bij Cultuursmakers kan niet gecombineerd worden met een politiek mandaat of partijpolitieke functies op federaal, gemeenschaps-, gewestelijk of provinciaal niveau. Lokaal verkozen politieke mandatarissen of partijpolitieke functionarissen zijn wel toegelaten, tenzij ze de werking van Cultuursmakers in het gedrang brengen.

11. Ik wil graag aan de slag als vrijwilliger bij Cultuursmakers. Wat nu?

Er zijn verschillende mogelijkheden om vrijwilligerswerk te doen bij Cultuursmakers.

 1. Contacteer een Cultuursmakers-groep in jouw buurt en maak je interesse om aan de slag te gaan als vrijwilliger kenbaar
 2. Heb je zin om zelf een Cultuursmakers-groep op te richten, al dan niet rond een specifiek cultureel thema, laat het weten.
 3. Heb je eerder zin om iets te betekenen voor het nationale secretariaat van Cultuursmakers? Bijvoorbeeld als event-vrijwilliger? Ook administratieve taken uitvoeren op het secretariaat van Cultuursmakers behoort tot de mogelijkheden. Laat in dat geval jouw interesse weten via info@cultuursmakers.be.

<
>
x